Wie zijn we

Een regionale samenwerking met een gezamenlijk doel

Samen voor het gebruik van data

Vanuit verschillende regionale partners is het de wens om databronnen uit verschillende domeinen te verbinden en te analyseren om zo meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van zorg en welzijn. Met de datacoalitie slaan Rijnmond Dokters, Samergo en de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. Hierbij krijgen zij hulp van de data-experts van Timformatie.

De kracht van data

Rijnmond Dokters krijgt meer overzicht en inzicht door data

Rijnmond Dokters zet zich in voor de beste huisartsenzorg in de regio Rotterdam Rijnmond. De organisatie ondersteunt ruim 350 huisartsen en huisartsenorganisaties op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking en praktijkondersteuning. De transformatie naar digitale zorg en het gebruik van ICT neemt ook bij Rijnmond Dokters een steeds belangrijker plaats in bij zorgverlening. Om de zorgverlening nog beter te maken, wil Rijnmond Dokters niet alleen dat op één plaats data wordt verzameld, maar ook moet er iets met de data gebeuren, vindt Kit Kattenberg, CIO digitale zorg van Rijnmond Dokters: “Data is er voor iedereen en moet ook daadwerkelijk worden gebruikt. Dat laatste ontbreekt nog wel eens. Met de Datacoalitie hebben we een mooie start gemaakt om regionaal gegevens vast te leggen en te gaan gebruiken.”

Door de krachten te bundelen van Rijnmond Dokters met Samergo, Erasmus MC en Timformatie kan de zorg ook echt een impuls krijgen, meent medisch directeur van Rijnmond Dokters, Martine Uil: “We zien dat data kan ondersteunen om passende zorg te leveren en de zorg toegankelijk te houden. Een voorbeeld van datagedreven werken in de praktijk is een dashboard voor huisartsen, waardoor zij doelgericht bepalen welke groep patiënten ze oproepen en op welke momenten. Ook op wijk- of regioniveau kun je data voor je laten werken. Zo is bijvoorbeeld het hoge zorggebruik bij kinderen met luchtweginfecties inzichtelijk gemaakt. Daarna is er een samenwerking tussen huisartsen, CJG en GGD opgestart om ouders goede voorlichting te geven zodat zij de huisartsenpraktijk mogelijk minder vaak nodig hebben.”

Voor de toekomst ziet Kit voor zich dat data verzamelen én data gebruiken gemeengoed gaan worden. “Ik denk dat als we ons structureel richten op het delen en het uitwisselen van data, we de zorg aan patiënten kunnen verrijken. Juist omdat we data hebben kunnen we specifiek en doelgericht inspelen op bepaalde doelgroepen.

De kracht van data

Samergo helpt concreet betekenis te geven aan cijfers

Samergo is gespecialiseerd in het organiseren van netwerksamenwerking in zorg en welzijn. Data kan daarbij heel behulpzaam zijn. Het verzamelen van data is één ding maar om er iets mee te kunnen doen in de praktijk moeten deze gegevens worden vertaald. “Data geven een richting van wat er aan de hand is in een wijk of een regio. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om een probleem te signaleren en te agenderen of eens verder op onderzoek uit te gaan of er meer collega-zorgverleners met hetzelfde probleem kampen. Dan kunnen we bekijken of we het probleem lokaal in de wijk of regionaal moeten oppakken” leggen informatiemanager Willemijn Looman en adviseur Emma Schoep van Samergo uit.

Robert Waterreus, directeur-bestuurder van Samergo, benadrukt het belang en de meerwaarde om de handen ineen te slaan in de Datacoalitie: “Door onze ruime kennis en ervaring met het opzetten van samenwerking en het benutten van data daarbij, zijn we bedreven in het vertalen van data naar concrete output en aanpakken die we kunnen gebruiken om de zorgverlening te verbeteren. Op die manier vormen we met Erasmus MC (wetenschappelijk onderzoek) en Rijnmond Dokters (vakinhoudelijk) in Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond echt een complementair partnerschap”.

Behalve data spelen ook praktijkvoorbeelden een rol in het werk van Samergo. “Om informatie te verkrijgen hoe mensen het ervaren, hebben we bijvoorbeeld straatinterviews te houden. Door data en praktijk bij elkaar te brengen, krijgt data meer ‘kleur’ en ontstaat een realistischer plaatje”, vertellen Willemijn en Emma.

De kracht van data

Erasmus MC krijgt door data uit onderzoek een verhaal

Als coördinator van Rijnmond Gezond weet dr. Evelien de Schepper als geen ander hoe belangrijk data zijn voor het verbeteren van adequate zorgverlening. In 2016 is ze gepromoveerd op het onderwerp ‘Diagnostiek bij lage rugpijn’ en sindsdien begeleidt zij als senior onderzoeker meerdere onderzoeksprojecten. “Het beheren en verwerken van data is een soort tweede natuur van mij geworden. Uit eigen ervaring als huisarts en als epidemioloog weet ik dat we met data inzicht krijgen in onze patiëntenpopulatie en onze zorgverlening hierop kunnen aanpassen. Daardoor krijgen we meer slagkracht om iedereen die zorg te geven die nodig is”, zegt Evelien de Schepper. Ze is al sinds het eerste begin betrokken bij de Datacoalitie.

Verzoeken tot het uitvoeren van onderzoek in Rijnmond Gezond worden getoetst en voor goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Prof. dr. Patrick Bindels Hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde speelt hierin als initiatiefnemer van de database Rijnmond Gezond een belangrijke rol. “Dat de Rijnmond Gezond database nu ook wordt ingezet bij de Datacoalitie biedt veel kansen en mogelijkheden om gezamenlijk de organisatie van zorg te verbeteren”.

De Rijnmond Gezond database wordt gebruikt bij het dashboard Zorg en Jeugd. Hierbij maakt Evelien de Schepper nog één kanttekening: “Zeker nu we samenwerken in de datacoalitie moeten we ervoor waken dat we de data op de juiste manier interpreteren. Vanuit de Datacoalitie kijken we daarom goed welke patronen de data laten zien. Opvallende zaken toetsen we vervolgens bij professionals in het veld. Hoe leggen zij deze patronen uit en wat zou het hun kunnen opleveren als we hieraan iets doen? Vanuit daar kunnen we dan een gerichte oplossing of interventie ontwikkelen om in te zetten in de praktijk.”

De kracht van data

Timformatie helpt bij het bouwen van goed bruikbare tools

Bij Timformatie weten ze als geen ander hoe je data kunt weergeven zodat het ook praktisch goed kan worden gebruikt. Tim Grevelink studeerde econometrie en is via zijn baan in het Erasmus Medisch Centrum de zorgwereld binnengestapt. “In het Erasmus ben ik tenslotte bij het team van ‘uitkomstgericht zorg’ aan de slag gegaan. Daar heb ik spreekkamerdashboards gemaakt. Ik had de smaak te pakken en in 2018 ben ik met mijn eigen onderneming gestart en heb inmiddels vier collega’s. We analyseren data en adviseren vervolgens de klant hoe ze hiermee het beste aan de slag kunnen gaan om de verkregen informatie te gebruiken. Dat betekent dat we vaak ook de volgende stap doen, namelijk web- of softwareapplicaties bouwen”, vertelt Tim. Geen wonder dat de deelnemers van de Datacoalitie een spilfunctie zagen voor Timformatie om mee te helpen de data te concretiseren.

Als oprichter van Timformatie ziet Tim inmiddels het nut en de noodzaak van innovaties in de zorg. Nieuwe technologie zoals Artificial Intelligence kan sommige werkzaamheden van zorgverleners uit handen nemen zodat die meer tijd overhouden voor zorg verlenen aan de patiënt. “De zorg in Nederland staat op een hoog niveau. Om nog meer te verbeteren, ontkom je er niet aan om de nieuwste technieken toe te passen en om te kijken hoe je data zo goed mogelijk kunt vertalen zodat je het later voor meerdere doeleinden kunnen gebruiken. Die vertaalslag maken we met Timformatie en het is fantastisch om op die manier de zorg steeds een beetje beter te maken via de Datacoalitie”, legt Tim Grevelink uit.

De komende tijd zijn Tim en zijn team bezig om voor Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond een dashboard te bouwen. Het wordt als het ware een digitale bibliotheek waaruit Erasmus MC, Rijnmond Dokters en Samergo kunnen putten. “Data kunnen het bewijs geven van dat wat je al vermoedde. Je kunt je verdere onderzoek of acties daarop aanpassen”, legt Tim uit.

Ook bijdragen aan een betere organisatie van zorg en welzijn? Meld je aan en werk met ons samen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen in de regio!