Wat doen we

Een goede aansluiting tussen vraag en aanbod realiseren

Databronnen verbinden en analyseren

Mensen en middelen in de zorg zijn schaars. Meer zicht op de zorgvraag kan helpen om een goede aansluiting tussen vraag en aanbod te realiseren. Het gebruiken en vertalen van data biedt hierbij een uitkomst. Op verschillende plekken wordt al waardevolle data verzameld, maar er wordt niet altijd iets mee gedaan. Binnen de datacoalitie willen we deze databronnen uit verschillende domeinen met elkaar verbinden en analyseren. Hierdoor krijgen we meer zicht op de ontwikkeling van zorg en welzijn in de wijk. Ook kunnen we uit de data herleiden wat er voor bepaalde bevolkingsgroepen nodig is. Bijvoorbeeld waar inwoners van een specifieke wijk het vaakst voor naar de huisarts gaan. Op basis van dit inzicht kunnen we gericht op zoek gaan naar een manier om de vraag zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het aanbod in de wijk.

Verschillen in gezondheid en zorggebruik terugdringen

Ons hoofddoel is het terugdringen van gezondheids- en zorggebruikverschillen. Dit doen we door de verschillen in zorggebruik in kaart te brengen, de zorgvraag en -aanbod zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten en daarbij domeinoverstijgend samen te werken.

Dashboard voor de jeugd

De datacoalitie is gestart met een dashboard voor de jeugd. We maken hiervoor gebruik van gegevens – anoniem en op wijkniveau – van ruim 150 huisartsenpraktijken en hun patiënten t/m 18 jaar uit de Rijnmond Gezond Database. Hierdoor kan op basis van registratiedata van de huisarts onderzoek worden gedaan naar zorggebruik, prevalentie van aandoeningen en omgevingsfactoren.

In dit dashboard hebben we gekeken naar de mentale gezondheid van de jeugd. Ook zijn veelvoorkomende aandoeningen zoals buikklachten zijn in kaart gebracht samen met de redenen waarom de jeugd naar de huisarts gaat Op basis van de uitkomsten en inzichten wordt het gesprek aangegaan met huisartsen, POH’s, wijkmanagers en professionals uit andere domeinen om zo passende zorg te geven.

Voor dit dashboard maken wij gebruik van de gegevens uit de Rijnmond Gezond database. Bent u een huisarts en wilt u ons helpen door ook uw data te delen? Klik hier voor meer informatie over Rijnmond Gezond.

“Met een breder inzicht in de (huisartsen)zorg op wijk- en regionaal niveau kunnen we de organisatie van zorg met elkaar verbeteren”

Willemijn Looman Projectleider, Datacoalitie Rijnmond