Terug naar overzicht

Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond officieel van start

Erasmus MC, Rijnmond Dokters en Samergo slaan met de Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond de handen ineen om gezondheidsverschillen in Rotterdam terug te dringen.

Op 30 maart 2023 was het zover, de consortiumovereenkomst is getekend en het logo is onthuld. Daarmee is de Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond een feit. Een samenwerking tussen het Erasmus MC (afdeling huisartsengeneeskunde), Rijnmond Dokters en Samergo, mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis, om met behulp van data de organisatie van zorg te verbeteren.

Wat doet de datacoalitie?
De zorg staat onder druk, mensen en middelen zijn schaars en de gezondheidsverschillen in de stad zijn groot. De Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond wil data inzetten om hierbij te hulp te schieten. Gegevens worden in verschillende domeinen al vastgelegd, maar nog beperkt gebruikt en samengebracht. Vanuit verschillende regionale partners is het de wens om deze data te analyseren, met elkaar te verbinden en zo meer zicht op de zorgvraag te krijgen. Oftewel, om datagedreven te gaan werken. Zo kunnen er passende plannen en interventies worden opgezet om een goede aansluiting tussen vraag- en aanbod te realiseren en uiteindelijk de gezondheidsverschillen in de regio te verkleinen.

Start eerste project: de jeugd en hun zorggebruik
Om concreet uitvoering te geven aan de datacoalitie is de projectgroep in samenwerking met Rijnmond Gezond en Timformatie gestart met het eerste project. Namelijk, het ontwikkelen van een dashboard met informatie over de zorgvraag en het zorggebruik van de jeugd in regio Rijnmond. Voor dit dashboard wordt gebruik gemaakt van de Rijnmond Gezond database met daarin de gegevens – anoniem en op wijkniveau – van ruim 150 huisartsenpraktijken en 500.000 patiënten. Er worden bijvoorbeeld ICPC-coderingen geanalyseerd die inzicht geven in het zorggebruik van de jeugd en de prevalentie van de aandoeningen. Vervolgens wordt de huisartsendata gekoppeld aan openbare data om een verband te leggen tussen het zorggebruik en de fysieke en sociale leefomgeving.

Volgende stappen
De activiteiten van dit eerste project zijn pas het begin van de datacoalitie. De wens is om alleen nog maar meer en beter datagedreven te werken om zo de organisatie van zorg in de regio te verbeteren. Bijvoorbeeld door nieuwe projecten op de starten, maar ook door in te zetten op het uitbreiden van de datacoalitie met partners vanuit verschillende domeinen. Dit alles met het doel om de gezondheid van de inwoners in Rijnmond steeds beter in zicht te krijgen en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Volgend bericht